U bent hier

Vergadering

donderdag 4 april 2019, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

In de kijker

Niet-lineaire televisiediensten: voorstel van decreet

In Vlaanderen wordt steeds meer niet-lineair televisiegekeken: vooral jongeren bekijken televisieprogramma’s op andere tijdstippen dan het uitzenduur ervan, en op andere platformen dan het televisiescherm. Er is een toenemende bereidheid bij de consument om te betalen voor deze content, maar daarbij moeten volgens een Econopolisstudie de gebruikers wel toegang krijgen tot alle gewenste platformen. De dienstverleners hebben nu immers een zogenaamde gatekeeperfunctie bij het verstrekken van toegang op die platformen. Leden van de meerderheidspartijen dienden daarom een voorstel van decreet in waarbij ze de dienstverleners verplichten om via hun diensten toegang te verlenen tot een (gemeenschappelijke) betalende niet-lineaire televisiedienst van een of meerdere lineaire televisieomroeporganisaties. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit voorstel van decreet.

Video

Verslag

van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
964 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
842 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
855 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
930 (2018-2019)
1647 (2017-2018) nr. 2
1936 (2018-2019) nr. 4

Agenda

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
842 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
855 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
930 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
964 (2018-2019)

15:00 uur

van Imade Annouri, Elke Van den Brandt en Bart Caron
1647 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.