U bent hier

In de kijker

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector

Een halfjaar geleden getuigden een twintigtal medewerkers van dansgezelschap Troubleyn in een open brief over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag van Jan Fabre. Minister Sven Gatz liet daarop een doorlichting uitvoeren van deze organisatie. Hij legde Troubleyn ook een aantal bijkomende maatregelen op. Hij stelde verder een actieplan voor tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector, en hij zou ook een ombudsfunctie inrichten bij het meldpunt 1712 en een tool ontwikkelen, gebaseerd op het vlaggensysteem van Sensoa. Wat waren de concrete conclusies uit de doorlichting van Troubleyn? Wat zijn de gevolgen ervan voor het dansgezelschap? Blijven de opgelegde maatregelen ook in de toekomst van kracht? Hoe ver staat het met de aangekondigde tool? Is de ombudsfunctie ondertussen geïnstalleerd? Voert de minister overleg met zijn collega, bevoegd voor het onderwijs, om grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te brengen in de kunstenopleidingen?

Video

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.