U bent hier

Vergadering

dinsdag 2 april 2019, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

In de kijker

Mededinging bij aanbestedingen: hoorzitting

Regionale en lokale overheden in Vlaanderen moeten een aankoopbeleid voeren conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. Op steeds meer overheidsopdrachten wordt maar één offerte ingediend – mogelijk door illegale afspraken tussen potentiële kandidaten – waardoor de overheid niet noodzakelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in met voorstellen om de mededinging bij overheidsopdrachten te stimuleren en mogelijke fraudegevallen tegen te gaan. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Jacques Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit. Daarna zetten ze de bespreking van de conceptnota voort.

Video

Verslag

1955 (2018-2019) nr. 1
1763 (2018-2019) nr. 2
1763 (2018-2019) nr. 3

Agenda

van Peter Van Rompuy, Robrecht Bothuyne, An Christiaens en Sonja Claes
1763 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met Jacques Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit Voortzetting van de bespreking
13 (2018-2019)
Verslaggevers
Voortzetting van de bespreking en conclusie

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.