U bent hier

Vergadering

donderdag 4 april 2019, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

In de kijker

Uitbreiding huurpremie: voorstel van decreet en conceptnota

De Vlaamse Regering voerde in 2012 de huurpremie in om kandidaat-huurders van een sociale woning financieel te ondersteunen met een huurpremie zolang ze op de private huurmarkt moeten huren. Daarvoor moeten ze wel al vier jaar op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van decreet in om alle kandidaat-huurders, ongeacht hoelang ze op de wachtlijsten staan, recht te geven op de huurpremie. De leden van de commissie bespreken dit voorstel van decreet in samenhang met een conceptnota van de Groenfractie over hetzelfde thema, en ze stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1835 (2018-2019) nr. 2
1838 (2018-2019) nr. 2
1834 (2018-2019) nr. 2
1845 (2018-2019) nr. 2
1918 (2018-2019) nr. 2
627 (2015-2016) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van An Moerenhout, Björn Rzoska en Elke Van den Brandt
1835 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van An Moerenhout, Björn Rzoska en Elke Van den Brandt
1838 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Benoeming van een verslaggever en bespreking
1845 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe en Michèle Hostekint
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
1918 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Moerenhout
(op voorwaarde van tijdige ronddeling) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.