U bent hier

In de kijker

Duurzame slimme steden en slim Vlaanderen: voorstellen van resolutie

Een slimme digitale omwenteling en de slimme inzet van technologie kan de levenskwaliteit in Vlaanderen verhogen en economische kansen creëren. Dankzij digitalisering en open data kan de dienstverlening aan de burger verbeterd worden. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in om dit verder uit te bouwen, met nadruk op het belang van de ‘quadruple helix’ en zijn vier actoren: ondernemingen, burgers, kennisinstellingen en onderzoekscentra, en de overheid. Slimme steden zijn steden die open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden om file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren, hun burgers digitaal snel te informeren, ... Wouter Vanbesien van de Groenfractie diende een voorstel van resolutie in om slimme steden en gemeenten ook duurzaam te laten zijn, met daarnaast grote aandacht voor participatie van de burger. De leden van de commissie bespreken de twee voorstellen van resolutie in samenhang en stemmen erover.

Video

Verslag

1099 (2016-2017) nr. 2
1099 (2016-2017) nr. 3
van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
1914 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Lieve Maes
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.