U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

In De Standaard van 11 maart was een artikel te lezen over de storm die gewoed heeft op zondag 10 maart. Die dag heb ik persoonlijk een van de leukste kitesurfsessies gedaan. Het was ook een dag die de business in zonnepanelen sterk heeft vooruitgeholpen. Een vriend van me is aannemer in zonnepanelen en hij vertelde me dat hij naar aanleiding van de storm op 10 maart gigantisch veel bestellingen heeft gekregen.

De storm heeft nog geen naam gekregen, denk ik. (Opmerkingen van Wilfried Vandaele)

Storm-Koen of de Vandaele-storm. (Gelach. Opmerkingen van minister Koen Van den Heuvel)

Klinkt wat deugnietachtig.

In elk geval heeft de storm zonder naam nogal wat schade nagelaten en een aantal geesten doen rijpen omtrent ons ruimtelijk beleid, niet geheel onterecht. Die geesten stellen heel duidelijk – ook de bouwmeester – dat rukwinden boven 100 kilometer per uur niet echt uitzonderlijk zijn.

We hebben vandaag klaarblijkelijk geen zicht op de stormbestendigheid van de Vlaamse gebouwen. In principe zou elk gebouw aan normen voor windbelasting moeten voldoen. Dergelijke normen zouden ook heel erg wijzigen van streek tot streek, wat niet onlogisch is. Er zijn heviger winden aan de kust dan in het binnenland. Het is aan architecten en de bouwsector om de toepassing van de normen te garanderen. Dat zegt alvast de bouwmeester.

Minister, zijn er al bouwvoorschriften die anticiperen op stormschade? Bent u van mening dat hieromtrent nog zaken moeten worden uitgewerkt? Of vindt u het goed zoals het nu is?

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Mijnheer Ronse, we zien niet meteen de noodzaak om binnen het Vlaamse kader extra bouwvoorschriften op te leggen. Zoals u allicht weet, is veilig bouwen in ons land federaal geregeld via de tienjarige aansprakelijkheid, die door artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd aan architect, aannemer en ingenieur. Deze zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit of de bestemming aantasten. Dit systeem werkt goed en responsabiliseert de bouwpartners om goed werk af te leveren volgens de regels van de kunst, zoals we die in Vlaanderen kennen. Hierbij zullen zij ook rekening houden met de klimatologische omstandigheden, die in de tijd evolueren.

De Vlaamse overheid heeft geen specifieke normen vastgelegd, niet voor stormschade, maar al evenmin voor sneeuwbelasting op daken, aardbevingsbestendigheid, bescherming tegen instortingsgevaar enzovoort. Het systeem inzake de tienjarige aansprakelijkheid verplicht architecten en aannemers om met dergelijke omstandigheden rekening te houden.

De heer Ronse heeft het woord.

We hebben op 10 maart en de dagen daarna allemaal vastgesteld dat het systeem van de tienjarige aansprakelijkheid werkt. Dat was toch vast te stellen aan de stormschade die nogal wat mensen geleden hebben. Ik vraag me af of het volstaat om aan architecten te zeggen dat ze tien jaar aansprakelijk zijn en dat daarmee voor ons de kous af is.

Zijn alle gebouwen in Vlaanderen stormbestendig? Dat is een open vraag. Het zou niet slecht zijn om in zones waar frequent rukwinden voorkomen wat voorzienig te zijn en op zijn minst via een heel simpel instrument, namelijk onze bouwvoorschriften, in andere mogelijkheden te voorzien. Uiteraard is het ook opnieuw typerend dat die bevoegdheden daaromtrent wat gespreid zitten. Dat maakt het er ook niet eenvoudiger op. Maar wie weet zal er na 26 mei wel een storm razen doorheen onze Grondwet, die alle zaken weer netjes in hun plooi brengt.

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Het zal ook niet zo zijn dat, als er extra maatregelen zouden worden genomen door een verstrenging van bouwvoorschriften, er dan bij de volgende storm geen enkele stormschade meer is. Dat is aan bestaande gebouwen, natuurlijk. De tienjarige aansprakelijkheid is er, net zoals de bouwvoorschriften, voor nieuwe initiatieven, voor vernieuwbouw of nieuwbouw. Dat heeft natuurlijk altijd een ‘uitgesteld relais’. Dat werkt zo voor de tienjarige aansprakelijkheid, maar natuurlijk ook voor het aanscherpen van bouwvoorschriften.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.