U bent hier

In de kijker

Toetsing regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden: voorstel van decreet

Het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden is de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Ze hebben grotendeels dezelfde vaste kosten als een groter gezin voor bijvoorbeeld de huur of hypotheek van een woning, maar de sociale voordelen zijn niet aangepast aan elke mogelijke gezinssituatie. Hierdoor lopen eenoudergezinnen een verhoogd armoederisico. Om de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden te kunnen meten, diende Caroline Gennez een voorstel van decreet in dat de Vlaamse Regering oplegt om bij elk ontwerp van decreet een eenoudertoets uit te voeren. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
926 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen en minister Hilde Crevits
929 (2018-2019)
1856 (2018-2019) nr. 6
1854 (2018-2019) nr. 4
1811 (2018-2019) nr. 2
1810 (2018-2019) nr. 2
1872 (2018-2019) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
De leden van de Commissie voor Onderwijs en van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen
van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lorin Parys
1854 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
1811 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Peter Persyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
926 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen en minister Hilde Crevits
929 (2018-2019)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.