U bent hier

In de kijker

Plaatsgebrek in jeugdinstellingen

Recent moest justitie drie opgepakte jeugddelinquenten wegens plaatsgebrek in de jeugdinstellingen toch vrijlaten. Hoe bekijkt minister Jo Vandeurzen dit gegeven? Is dit al vaker gebeurd? Welke maatregelen wil hij nemen om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt?

Video

Verslag

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
906 (2018-2019)
1872 (2018-2019) nr. 3
1878 (2018-2019) nr. 2
Bijlage: Presentatie van ontwerp van decreet (pdf)
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
1438 (2017-2018) nr. 6
1438 (2018-2019) nr. 9
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
1857 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
890 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
906 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1878 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.