U bent hier

In de kijker

Uitbreiding verzekering gewaarborgd inkomen

De Vlaamse Wooncode bevat een bepaling waarbij de verzekering gewaarborgd wonen in werking treedt als een werknemer die voor zijn enige woning een hypothecaire lening heeft gesloten, inkomensverlies lijdt door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Zelfstandigen die hun activiteiten onvrijwillig moeten stopzetten, konden tot nu toe geen beroep doen op deze verzekering. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om de verzekering uit te breiden zodat zelfstandigen die zich in deze situatie bevinden er ook een beroep op kunnen doen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
632 (2018-2019)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
931 (2018-2019)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
937 (2018-2019)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
941 (2018-2019)
1102 (2016-2017) nr. 2
1607 (2017-2018) nr. 2
1912 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
632 (2018-2019)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
931 (2018-2019)
van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
937 (2018-2019)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
941 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.