U bent hier

In de kijker

Overeenkomst tegen belastingontwijking: ontwerp van decreet

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelde een actieplan op om belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving tegen te gaan. Hierdoor worden internationale belastingverdragen gemoderniseerd, zonder dat Vlaanderen daarvoor bilaterale onderhandelingen moet voeren met andere landen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit actieplan in Vlaamse regelgeving om te zetten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1836 (2018-2019) nr. 2
1894 (2018-2019) nr. 2
1889 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Wouter Vanbesien en Björn Rzoska
1889 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Piet De Bruyn, Ward Kennes, Tine Soens en Elke Van den Brandt
1894 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.