U bent hier

In de kijker

Plaatsing van kinderen in internaten door jeugdrechter

Door gebrek aan plaatsen in de jeugdhulpvoorzieningen zien jeugdrechters zich steeds vaker verplicht om jongeren in een verontrustende situatie in internaten te plaatsen. Ondanks de kwaliteit van de internaten hebben deze jongeren echter ook nood aan gepaste begeleiding, die de opvoeders in internaten niet altijd voldoende kunnen bieden. Hoe staat minister Jo Vandeurzen tegenover de stijging van geplaatste jongeren in internaten? Hoe wil hij voorzien in gepaste begeleiding voor hen? Pleegt hij in dit verband overleg met de minister van Onderwijs? Wat met de rechten van de jongeren in deze situaties?

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 279) of Orange (kanaal 80).

Video

Verslag

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
875 (2018-2019)
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
1438 (2017-2018) nr. 6
1438 (2018-2019) nr. 9
1840 (2018-2019) nr. 2
1878 (2018-2019) nr. 2
Bijlage: Presentatie van ontwerp van decreet (pdf)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van de Vlaamse Regering
1840 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw en Vera Jans
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1878 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
875 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
716 (2018-2019)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.