U bent hier

In de kijker

Voorlopig uitvoeringsrapport begroting 2018: bespreking

Vooraleer de definitieve rekening door de Vlaamse Regering bij het Vlaams Parlement ter behandeling wordt ingediend, bespreken de commissieleden samen met minister Lydia Peeters de uitvoering van de begroting 2018 aan de hand van het voorlopig uitvoeringsrapport van het ambtelijk monitoringcomité.

Video

Agenda

Voorlopig uitvoeringsrapport begroting 2018
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1900 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Peter Van Rompuy, Robrecht Bothuyne, An Christiaens en Sonja Claes
1763 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Herman Wynants, Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Paul Cordy, Ludo Van Campenhout en Lieve Maes
1822 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.