U bent hier

In de kijker

Basisbereikbaarheid: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering stelde in haar regeerakkoord 2014-2019 dat ze voor het openbaar vervoer overstapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid, met combimobiliteit als kerngedachte. De steden en gemeenten krijgen een grotere rol bij het uittekenen van het openbaar vervoer, en Vlaanderen wordt ook opgedeeld in 15 vervoersregio’s. De regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in. In vorige vergaderingen hielden de leden van de commissie hoorzittingen met experts uit de sector, vandaag bespreken ze en stemmen ze over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1805 (2018-2019) nr. 1
1805 (2018-2019) nr. 7
1847 (2018-2019) nr. 4
1847 (2018-2019) nr. 5
Bijlage: Presentatie van Lies Jans (pdf)

Agenda

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
864 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1805 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
1847 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.