U bent hier

In de kijker

Pelsdierhouderij: ontwerp van decreet

Het kweken van dieren voor hun pels en het dwangvoederen van dieren voor de productie van foie gras beroert de publieke opinie reeds geruime tijd. Ter wille van het welzijn van deze dieren heeft de Vlaamse Regering nu een ontwerp van decreet ingediend om deze praktijken te beëindigen, met een uitdoofscenario voor de bedrijven die actief zijn in deze sector. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1804 (2018-2019) nr. 2

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.