U bent hier

In de kijker

Asbestafbouw: ontwerp van decreet

Asbest werd tot de eeuwwisseling vaak gebruikt in gebouwen en woningen. Asbesthoudende materialen houden ernstige gezondheidsrisico’s in, en daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een kader te creëren voor de inventarisatie, het beheer en de verwijdering van deze asbesthoudende materialen. Zo wil de Vlaamse overheid de afbouw van asbest in de leefomgeving versnellen, met als doel een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Bij de verkoop van een huis van het bouwjaar 2000 of ouder zal een asbestattest verplicht worden. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de behandeling van de vos in Vlaanderen
1874 (2018-2019) nr. 2
1873 (2018-2019) nr. 2

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.