U bent hier

In de kijker

Bib voor iedereen: voorstel van resolutie

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) vroeg met de petitie ‘Een bib voor iedereen’ erop toe te zien dat de openbare bibliotheek een basisdienst blijft voor iedereen. Sinds 2016 zijn gemeenten immers niet langer verplicht om een bibliotheek te hebben. De petitie werd massaal ondertekend en als verzoekschrift ingediend in het Vlaams Parlement. Drie vierden van de Vlaamse gemeenten ondertekenden ondertussen het bibliotheekcharter waarin ze hun engagement voor een openbare bibliotheek in hun gemeente te bevestigen. Leden van vijf verschillende fracties dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de openbare bibliotheek te beschouwen als een basisdienst en voldoende aandacht te blijven hebben voor innovatieve ondersteuningsinstrumenten, zoals het eengemaakt bibliotheeksysteem en de centrale Vlaamse catalogus. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
794 (2018-2019)
1863 (2018-2019) nr. 2
1817 (2018-2019) nr. 4
Presentatie minister Gatz (pdf)
25 (2018-2019)
Externe sprekers
Yanick Bos (stafmedewerker organisatieontwikkeling, Departement Cultuur, Jeugd en Media)
1984 (2018-2019) nr. 1
Bijlage: Presentatie Departement CJM (pdf)

Agenda

van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
753 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
794 (2018-2019)

14:30 uur

van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
25 (2018-2019)
Externe sprekers
Yanick Bos (stafmedewerker organisatieontwikkeling, Departement Cultuur, Jeugd en Media)
1863 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.