U bent hier

In de kijker

Artificiële Intelligentie (AI): gedachtewisseling

Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) stelde een advies op over de Vlaamse beleidsagenda Artificiële Intelligentie, een initiatief van minister Philippe Muyters om op recurrente basis 30 miljoen euro vrij te maken voor een programma Artificiële Intelligentie. De leden van de commissie wisselen van gedachten over dit advies met Lieven Danneels, Danielle Raspoet en Jo Bultreys van de VARIO.

Video

Verslag

26 (2018-2019)
Externe sprekers
Lieven Danneels (voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)) en Jo Bultreys (beleidsadviseur VARIO)
1941 (2018-2019) nr. 1
Bijlage 1: Presentatie advies VARIO (pdf)

Agenda

26 (2018-2019)
Externe sprekers
Lieven Danneels (voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)) en Jo Bultreys (beleidsadviseur VARIO)
Verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.