U bent hier

In de kijker

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering heeft het project ‘Vlaamse Codex Overheidsfinanciën’ (VCO) opgestart. Ze wil concreet de diverse decreten en uitvoeringsbesluiten in verband met de begroting en financiën bundelen in respectievelijk één decreet en één uitvoeringsbesluit. Zodoende worden onduidelijkheden en hiaten in het huidig juridisch kader weggewerkt en de wetgeving eenduidiger geformuleerd. De Vlaamse Regering diende in dit verband een ontwerp van decreet in. Vandaag licht Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof, het advies toe dat het Rekenhof hierover opstelde. Daarna bespreken de leden van de commissie het ontwerp van decreet en ze stemmen er eventueel ook over.

Video

Agenda

Deze vergadering start na afloop van de Verenigde Commissies voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Toelichting van het advies van het Rekenhof door raadsheer Jan Debucquoy, voortzetting van de bespreking en eventueel stemming van het ontwerp van decreet
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.