U bent hier

In de kijker

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering heeft het project ‘Vlaamse Codex Overheidsfinanciën’ (VCO) opgestart. Ze wil concreet de diverse decreten en uitvoeringsbesluiten in verband met de begroting en financiën bundelen in respectievelijk één decreet en één uitvoeringsbesluit. Zodoende worden onduidelijkheden en hiaten in het huidig juridisch kader weggewerkt en de wetgeving eenduidiger geformuleerd. De Vlaamse Regering diende in dit verband een ontwerp van decreet in. Vandaag licht Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof, het advies toe dat het Rekenhof hierover opstelde. Daarna bespreken de leden van de commissie het ontwerp van decreet en ze stemmen er eventueel ook over.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
1820 (2018-2019) nr. 4
1846 (2018-2019) nr. 3

Agenda

Deze vergadering start na afloop van de Verenigde Commissies voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Toelichting van het advies van het Rekenhof door raadsheer Jan Debucquoy, voortzetting van de bespreking en eventueel stemming van het ontwerp van decreet
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.