U bent hier

In de kijker

Wijzigingen cultuursector: ontwerp van decreet

De voorbije jaren liep er in de cultuursector een zogenaamde bovenbouwoefening, om te komen tot een meer eenduidige en afgestemde taakstelling van de bovenbouw, waar ook de steunpunten Kunstenpunt, FARO en Socius toe behoren. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering hierover een aantal aangelegenheden in regelgeving omzetten, zoals het openbaar maken van alle beheersovereenkomsten in de cultuursector en de gelijkschakeling van de kerntaken van de drie sectorale steunpunten. Het ontwerp van decreet wijzigt een aantal bestaande decreten ook op technisch vlak. Vorige week lichtte minister Gatz het ontwerp van decreet toe. Vandaag bespreken de leden van de commissie het ontwerp en stemmen ze erover.

Video

Verslag

1817 (2018-2019) nr. 4
Presentatie minister Gatz (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.