U bent hier

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Tijdens de commissievergadering van bijna twee jaar geleden heeft de minister in mei 2017 aangekondigd dat ze een onderzoek zou laten uitvoeren naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen. Dat onderzoek werd later gegund aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), en het kreeg als titel ‘De adequaatheid van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en geloofsgemeenschappen’. Het liep van november 2017 tot 31 oktober 2018.

De projectsamenvatting van dat onderzoek, zoals weergegeven op de website van de KU Leuven, zegt over dit onderzoek dat het gaat om het verrichten van een bestuurskundig onderzoek naar de adequaatheid van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en geloofsgemeenschappen in het Vlaamse Gewest, en naar de handhaving van deze criteria en andere administratieve verplichtingen door de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen.

In afwachting van de resultaten van dat onderzoek zijn er geen lokale geloofsgemeenschappen meer erkend, en werden de lopende procedures eigenlijk on hold gezet. Dat is politiek een belangrijk gegeven. Tijdens de commissievergadering van 18 december – rond de tijd van de begrotingsbesprekingen, eind vorig jaar – verduidelijkte de minister dat dit onderzoek zo goed als afgerond was, en dat het definitieve rapport in de loop van januari 2019 zou worden opgeleverd Ook de leden van de commissie Binnenlands Bestuur zouden dat rapport krijgen.

Dat is nog niet gebeurd. Misschien is dat rapport toch niet opgeleverd geraakt in januari. Misschien zijn de rapporten nog onderweg, of is er een bepaalde reden waarom het rapport nog niet kon worden meegedeeld. Voorzitter, we zijn intussen halfweg februari, en dan stelt zich de vraag of het eindrapport intussen wel opgeleverd is en beschikbaar is voor de commissieleden.

Minister, werd het definitieve eindrapport inmiddels opgeleverd zoals aangekondigd? Zo ja, wat zijn de krachtlijnen ervan en welke aanpassingen zult u op basis ervan aan de bestaande erkenningscriteria doorvoeren? Wanneer kunnen de parlementsleden van het rapport kennisnemen?

Indien het eindrapport nog niet opgeleverd is, wat zijn dan de redenen daarvan? Het liep blijkbaar tot 31 oktober, en het zou in januari opgeleverd worden. Dan is er wellicht een verklaring voor die vertraging. Ik wil natuurlijk graag weten wanneer we het rapport dan wel mogen verwachten.

Kunt u ten slotte aangeven hoeveel lokale geloofsgemeenschappen er inmiddels op een verdere behandeling van hun aanvraag wachten? We weten dat sommige hier ondertussen al een hele tijd op aan het wachten zijn. Ik weet niet of er intussen geloofsgemeenschappen zijn bij gekomen, en of die wachtlijst nog altijd dezelfde is als de lijst uit 2017.

Minister Homans heeft het woord.

U komt net een weekje te vroeg met uw vraag, maar beter te vroeg dan te laat. Ik kan u zeggen dat het rapport van de Faculteit Kerkelijk Recht, onder leiding van professor Torfs, recent definitief werd opgeleverd. Er wordt vrijdag een studiedag over georganiseerd, die in KU Leuven plaatsvindt. Daar zal het rapport kort worden voorgesteld.

Voorzitter, ik stel voor dat ik het rapport na die studiedag gewoon aan deze commissie overmaak. Dat kan bijvoorbeeld op maandagochtend, dat is geen enkel probleem. Maar het is een beetje lastig om dat rapport nu al vrij te geven als mijnheer Torfs daar nog een studiedag rond organiseert.

Ik kan u wel al meegeven dat het een lijvig rapport is, dat tal van voorstellen bevat om het toezicht op de erkende lokale geloofsgemeenschappen te verbeteren. Er is ook een amendering van de bestaande erkenningscriteria.

Het is nu nog even te vroeg om daar inhoudelijk op in te gaan, omdat ik mijn administratie ook de opdracht heb gegeven om de voorstellen uit dat rapport op hun wenselijkheid en haalbaarheid te toetsen. Ik heb ook gevraagd om de nuttige voorstellen in regelgevende teksten te vertalen.

Ik kan u wel zeggen hoeveel lokale geloofsgemeenschappen er momenteel wachten op verdere behandeling. Het gaat om 47 islamitische, 1 Israëlitische, 6 protestantse en 4 orthodoxe gemeenschappen. Als u vrijdag vrij bent, dan zou het zeer nuttig kunnen zijn om op die studiedag aanwezig te zijn. Maar ik bepaal natuurlijk niet uw agenda.

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Dat is heel jammer, want ik moet op vrijdag in het kader van mijn lokaal mandaat in Zwitserland gaan skiën met onze gemeentelijke sneeuwklassen. Dat is iets wat de burgemeester van Kasterlee al vele jaren elke winter doet.

Ik heb mijn voorganger dertien jaar geleden moeten beloven dat ik dat elk jaar zou doen. (Opmerkingen)

Minister, ik heb een ernstige buitenlandse verplichting, maar dat neemt niet weg dat ik blij ben met uw antwoord. Het rapport is nakende en we zullen er op 25 februari 2019  kennis van kunnen nemen. Aangezien een studiedag worden georganiseerd, heb ik er begrip voor dat het weinig zin heeft de geheimen die dan zullen worden toegelicht vandaag al te verkopen. Dat is niet onlogisch.

Ik stel vast dat er een aantal geloofsgemeenschappen zijn bijgekomen. Ik had weet van de islamitische en protestantse gemeenschappen, maar ik had in elk geval lagere cijfers in mijn hoofd. het gaat om heel wat geloofsgemeenschappen, afkomstig uit vier van de zes erkende erediensten. Dit is veel en dit toont ook aan dat de machine opnieuw op gang moet komen. Ik kijk ernaar uit.

Professor Torfs kennende, zal heel wat kennis uit de rechtsvergelijking zijn geput, want hij heeft een enorm netwerk. Hij kent zeer veel situaties met betrekking tot de verhouding tussen kerk en staat in het buitenland. Hij heeft daarover al op zowat elk continent gesproken. Daar zal zeker veel materie inzitten.

Mijn vraag om uitleg komt te vroeg, maar ik vind het toch relevant te vernemen welke geloofsgemeenschappen momenteel wachten. Ik kijk ernaar uit de komende weken nog eens op dit onderwerp te kunnen terugkomen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.