U bent hier

Video

Verslag

1697 (2018-2019) nr. 2
1697 (2018-2019) nr. 3

Agenda

Vraag om uitleg over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de verdere actualisering van de regelgeving met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Vraag om uitleg over de niet-benoeming van vier van de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel
Vraag om uitleg over de bevindingen en aanbevelingen van het globaal rapport van Audit Vlaanderen over de organisatieaudits 2015-2018 bij de lokale besturen
Vraag om uitleg over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
Vraag om uitleg over het onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen
Vraag om uitleg over het zogenaamde veldonderzoek naar aanleiding van gemeentefusies op 1 januari 2019
Vraag om uitleg over onvoorziene gevolgen van de nieuwe gemeentefusies
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.