U bent hier

In de kijker

Taalwetgeving faciliteitengemeenten na arrest Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie gaf in december 2018 een Franstalige inwoner van een faciliteitengemeente gelijk in een zaak over de taal waarin een belastingaanslag aan hem werd bezorgd. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de zogenaamde omzendbrief-Peeters die de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten interpreteert. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten? Welke maatregelen wil minister Liesbeth Homans nemen? Houdt ze vast aan de restrictieve interpretatie van de omzendbrief-Peeters? Strookt een en ander met de privacywetgeving?

Video

Verslag

1697 (2018-2019) nr. 2
1697 (2018-2019) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.