U bent hier

In de kijker

Gezondheidszorgberoepen: voorstel van decreet

Leden van de meerderheid en de oppositie dienden samen een voorstel van decreet in om wijzigingen aan te brengen aan de wet uit 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet willen ze een systeem invoeren van erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, en ook een decretale basis creëren voor de uitoefening van de bevoegdheid ‘bepalen van subquota’. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1819 (2018-2019) nr. 3
1891 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.