U bent hier

In de kijker

Verdrag ter voorkoming van terrorisme: instemmingsdecreet

De Raad van Europa keurde een verdrag goed dat de handelingen die voorafgaan aan een terroristische daad strafbaar stelt. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit verdrag op te nemen in de Vlaamse regelgeving. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1796 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
467 (2018-2019)
van Manuela Van Werde aan minister Geert Bourgeois
684 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1796 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.