U bent hier

Video

Verslag

1796 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Vraag om uitleg over de meerwaarde van historische kaarten
Vraag om uitleg over de opheffing van de bescherming van de kolenwasserijen van Beringen
Vraag om uitleg over de ontwikkeling van het merk Open Monumenten
Vraag om uitleg over de zesde oproep voor de aanvraag van een haalbaarheidsonderzoek over de herbestemming van parochiekerken
Vraag om uitleg over initiatieven van de Vlaamse overheid rond de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog (WO I)
van Manuela Van Werde aan minister Geert Bourgeois
684 (2018-2019)
Vraag om uitleg over onroerenderfgoedgemeenten
Vraag om uitleg over het spanningsveld tussen oude sociale woningen, hun kostprijs en hun erfgoedwaarde
Vraag om uitleg over ontwikkelingssamenwerking, wat de wisselwerking tussen onderwijs en klimaatverandering betreft
Vraag om uitleg over het CETA-advies (Comprehensive Economic and Trade Agreement) van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Vraag om uitleg over de gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector
Vraag om uitleg over het opzeggen van het INF-verdrag (intermediate nuclear forces) door Rusland en Amerika
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.