U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering heeft het project ‘Vlaamse Codex Overheidsfinanciën’ (VCO) opgestart. Ze wil concreet de diverse decreten en uitvoeringsbesluiten in verband met de begroting en financiën bundelen in respectievelijk één decreet en één uitvoeringsbesluit. Zodoende worden onduidelijkheden en hiaten in het huidig juridisch kader weggewerkt en de wetgeving eenduidiger geformuleerd. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering in dit verband indiende.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
1820 (2018-2019) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.