U bent hier

Video

Verslag

1842 (2018-2019) nr. 3
1842 (2018-2019) nr. 4

Agenda

Vraag om uitleg over de opzegmogelijkheden bij studentenhuurovereenkomsten
Vraag om uitleg over de aangroei van de wachtlijsten voor een sociale woning, inzonderheid voor personen met een beperking
Vraag om uitleg over de wachtlijst voor sociale huurwoningen voor kandidaat-huurders met een handicap
Vraag om uitleg over de middelentoets inzake sociale woningen
Vraag om uitleg over de renovatiegraad van het sociaal woonpatrimonium
Vraag om uitleg over de onderbezettingsvergoeding in de sociale huisvesting
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.