U bent hier

In de kijker

Verbeteren Europese luchtkwaliteit: voorstel van resolutie

Slechte luchtkwaliteit heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid: het verkort de levensverwachting, het veroorzaakt ziektes en het belast ook de ecosystemen. Nationale en regionale overheden nemen al maatregelen om de luchtkwaliteit in bijvoorbeeld steden te verbeteren, maar er ontbreekt een afdoend Europees kader in dit verband, ondanks aanbevelingen van de Europese Rekenkamer. Leden van de Groenfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze vragen dat de Europese Commissie de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer in beleid zou omzetten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

1799 (2018-2019) nr. 2
1799 (2018-2019) nr. 3

Agenda

van Wouter Vanbesien, Elisabeth Meuleman en Johan Danen
1799 (2018-2019) nr. 1
Hoorzitting met Frans Fierens van de Vlaamse Milieumaatschappij en David Knight van het departement Omgeving
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.