U bent hier

In de kijker

Uitvoering maatregelen cao XI: ontwerp van decreet

Op 23 maart 2018 sloot de Vlaamse Regering een cao met de vakorganisaties, met de onderwijskoepels en met het GO! Die cao bevat maatregelen om de koopkracht voor ongeveer 175.000 onderwijspersoneelsleden te verhogen, en ook een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten versterken. Met een ontwerp van decreet geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan de loopbaanmaatregelen uit de cao vanaf het schooljaar 2019-2020. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2017-2018 verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen: waar zijn de knelpunten, hoe voelen kinderen zich op school, ...? Dit jaarverslag geeft ook adviezen om de knelpunten op te lossen. De leden van de commissie bespreken dit jaarverslag met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, met Julie Ryngaert en Chris Vleugels van het Kinderrechtencommissariaat, en met minister Hilde Crevits.

Video

Verslag

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2018-2019) nr. 1
42 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Eventueel voorzetting van de ochtendvergadering
van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2018-2019) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking met: - Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, Julie Ryngaert, beleidsadviseur, en Chris Vleugels, adviseur klachtenlijn, van het Kinderrechtencommissariaat - Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.