U bent hier

In de kijker

Ziekteverzuim in het onderwijs

Hoewel de ziekteverzuimcijfers in het onderwijs het voorbije jaar niet zijn gestegen, liggen ze toch vrij hoog. Vooral depressies en burn-out zijn belangrijke oorzaken, en die doen zich vaker voor bij oudere werknemers in het onderwijs. Hoe evalueert minister Hilde Crevits de jongste cijfers? Wil ze maatregelen nemen om het ziekteverzuim terug te dringen? Zo ja, welke? Hoe bekijkt ze de relatie tussen langer werken en het ziekteverzuim bij oudere werknemers?

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 279) of Orange (kanaal 80).

Video

Verslag

1802 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1802 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.