U bent hier

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, minister, voor u gaat zeggen dat dit eerder een regionale vraag is, lijkt mij dit een bredere vraag te zijn. Ik kijk dan ook uit naar uw antwoord.

Op de E313 tussen Beringen en Lummen zijn er spitsstroken aangelegd over een afstand van 3 tot 4 kilometer in beide richtingen, die ervoor moeten zorgen dat de doorstroming tussen het klaverblad en het op- en afrittencomplex 26 verbetert. Die spitsstroken liggen er sinds de zomer van vorig jaar. Het probleem is dat de portieken die moeten aangeven wanneer de spitsstroken gebruikt kunnen worden, ontbreken. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds, als het druk is, gebruiken sommige mensen de spitsstroken niet omdat het niet aangegeven is. Anderzijds, als het rustig is op de weg, rijden er toch mensen op de spitsstroken, waardoor wie op het rechtervak rijdt, een middenrijstrookrijder is, met mogelijk gevaarlijke situaties tot gevolg.

Het is goed dat die investering is gebeurd, maar het is wel jammer dat die al meer dan een half jaar onvoldoende rendeert als gevolg van het feit dat die simpele portiek – ik wil het niet minimaliseren, maar het lijkt mij een kleine investering in vergelijking met de investering die al is gebeurd – ontbreekt.

Minister, hoe komt het dat bij zulke infrastructuur die er volledig ligt, de portieken ontbreken? Hoe zult u dit probleem zo snel mogelijk oplossen? Binnen welke termijn zullen die portieken er zijn zodat het effect zichtbaar wordt?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega Ceyssens, het is een vraag met een regionale, particuliere inslag. Gelukkig is het antwoord van diezelfde orde.

Het is geen veralgemeend probleem, maar een concreet probleem met de aanbestedingsprocedure. U weet dat wij gebruikmaken van verschillende overheidsopdrachten omdat er verschillende specialisaties nodig zijn. Als het gaat over de totale aanpak van zo’n spitsstrook, maken we gebruik van verschillende aannemingen maar ook van verschillende procedures. In sommige gevallen maakt het deel uit van een raamcontract, in andere gevallen niet. Voor de specifieke uitrusting van de spitsstrook, onder andere dynamische borden, camerasystemen en ook de seinbruggen, maken we gebruik van een aantal raamovereenkomsten. Voor de rest wordt er gewoon gebruikgemaakt van de klassieke overheidsopdrachtenregelgeving.

De werken aan de weginfrastructuur zijn uitgevoerd, de bekabeling en netwerkkoppelingen zijn voorzien, de inductieve lussen zijn in het wegdek voorzien, de dynamische borden zijn beschikbaar. Enkel de plaatsing van seinbruggen blijft nog achterwege. Hiervoor is vorig jaar tijdig een procedure in de markt geplaatst, alleen is er een discussie geweest. Er waren slechts twee inschrijvers en hun offertes bevatten verschillende onduidelijkheden. De verliezende inschrijver is een procedure gestart bij de Raad van State. Daardoor is de gunningsbeslissing vorige maand ingetrokken. Hoe lossen we dat op? We denken dat er kan worden geremedieerd zonder opnieuw de markt te bevragen. We kunnen een nieuwe gunningsbeslissing nemen zonder de procedure opnieuw volledig te moeten heropstarten. Dit zal eerstdaags gebeuren, waardoor de werken effectief zullen kunnen starten.

Met alle stappen en stapjes die nog moeten worden gezet, ga ik ervan uit dat we kunnen rekenen op een operationaliteit medio dit jaar.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Begrijp ik het goed dat er voor deze portiek een aparte aanbesteding gebeurt? Is dat verstandig? Het lijkt mij dat er in de toekomst nog veel zulke portieken nodig zullen zijn. Zullen we die dan één voor één in de markt zetten? Ik begrijp dat er zelfs maar twee spelers zijn. Is het dan niet veel eenvoudiger dat er met een raamcontract wordt gewerkt zodat er telkens snel kan worden ingespeeld op mobiliteitsvragen? In het kader van een slimme mobiliteit zullen we nog veel van die portieken nodig hebben.

Hier ligt zelfs de volledige infrastructuur: de wegbedding, de bekabeling, het geld. Er is geen vergunningsproblematiek meer, maar intussen liggen die spitsstroken daar, terwijl ze niet maximaal worden gebruikt.

Minister, mijn vraag is heel duidelijk: worden deze portieken echt apart aanbesteed? Zo ja, is het dan niet de moeite waard om eens na te gaan of het met een raamcontract kan zodat er ook op andere plekken in Vlaanderen – vandaar dat ik zei dat mijn vraag geen regionale inslag had – waar men zo’n portiek nodig heeft, het vrij simpel kan worden geplaatst?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ook de seinbruggen maken deel uit van een opdracht in het kader van een raamovereenkomst, bij mijn weten. De werklast is daar niet zo groot, net daarom. Het is niet omdat er maar twee inschrijvers zijn dat er maar twee aanbieders zijn op de markt. Er zijn maar twee geïnteresseerden. De discussie maakte ook deel uit van een discussie in het kader van een raamovereenkomst, effectief voor een ruimer gebied dan enkel deze casus.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik dank u voor die laatste verduidelijking. Dan is mijn vraag inderdaad toch niet zo regionaal.

Minister Ben Weyts

U kende het antwoord al.

Ik kende het antwoord niet. Als ik er even met gezond boerenverstand naar kijk, dan is voor zo'n portiek toch geen aparte aanbesteding nodig en lijkt het mij eerder deel uit te maken van een raamcontract. Dan kan het in de toekomst betrekking hebben op meerdere projecten in Vlaanderen.

Laat ons hopen dat het snel kan worden gecorrigeerd. Ik vermoed dat men in de toekomst nog zulke portieken nodig zal hebben op verschillende snelwegen in Vlaanderen.

Minister Ben Weyts

Voor alle duidelijkheid: ook zo'n raamcontract maakt deel uit van de wetgeving op overheidsopdrachten. Het is zo'n raamcontract dat in de markt is gezet.

Daarmee is het geen regionaal dossier.

Minister Ben Weyts

U hebt gelijk.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.