U bent hier

In de kijker

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting: gedachtewisseling

De Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) van de Universiteit Antwerpen (UA) stelde een jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Dit jaarboek zoomt in op verschillende domeinen van armoede. Naast klassieke thema's als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het boek ook onderwerpen als vervoersarmoede, geïntegreerd breed onthaal en dringende medische zorg. De leden van de commissie wisselen van gedachten over dit jaarboek met enkele van de auteurs, in samenhang met een gedachtewisseling over het tweejaarlijks verslag 2016-2017 'Burgerschap en armoede' van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Video

Verslag

17 (2018-2019)
Externe sprekers
Henk Van Hootegem (Adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting), Veerle Stroobants (medewerker van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting), Peter Raeymaeckers (docent UA), Jill Coene (navorser UA), Sara Elloukmani (navorser UA) en Isabelle Pannecoucke (beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad)
1901 (2018-2019) nr. 1

Agenda

17 (2018-2019)
Externe sprekers
Henk Van Hootegem (Adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting), Veerle Stroobants (medewerker van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting), Peter Raeymaeckers (docent UA), Jill Coene (navorser UA), Sara Elloukmani (navorser UA) en Isabelle Pannecoucke (beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad)
Verslaggevers
Cindy Franssen en Bart Van Malderen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.