U bent hier

In de kijker

Vlaams circusbeleid

Het decreet van 21 november 2008 gaf de circussector zijn eerste omkadering. Tien jaar later is het decreet aan opfrissing toe. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om te komen tot een geïntegreerd circusbeleid dat de volledige keten van circuseducatie, -creatie tot -presentatie omvat, zowel voor amateurs als voor professionals. Concreet biedt het ontwerp van decreet structurele ondersteuning door de introductie van circuswerkplaatsen, de inkanteling van de circusateliers en verduidelijking van de opdrachten van het Circuscentrum. Na de hoorzittingen van vorige week bespreken de leden van de commissie het ontwerp van decreet en ze stemmen erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
1762 (2018-2019) nr. 3
1788 (2018-2019) nr. 3
1788 (2018-2019) nr. 4
Bijlage 1: Presentatie minister Sven Gatz (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.