U bent hier

In de kijker

Octrooigerecht: instemmingsdecreet

Op 19 februari 2013 werd het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) opgericht, een internationale rechtbank met eigen rechtspersoonlijkheid. Deze rechtbank spreekt recht bij geschillen over de geldigheid van en inbreuk op zowel de klassieke Europese octrooien als de Europese octrooien met eenheidswerking. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om deze rechtbank te erkennen in Vlaanderen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1797 (2018-2019) nr. 2

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.