U bent hier

In de kijker

Lawaaisporten: conceptnota

Lawaaisporten zoals motorcross vereisen door hun aard specifieke terreinen, maar er is in Vlaanderen weinig ruimte beschikbaar voor die sporttakken, wegens geluidsoverlast, natuurregelgeving, gebrek aan lokaal draagvlak of benodigde oppervlakte. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen dat de Vlaamse overheid terreinen in ontginning of in havengebieden tijdelijk zou vergunnen voor lawaaisporten. Na de toelichting door de indieners bespreken de leden van de commissie deze conceptnota.

Video

Verslag

van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege
487 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege
546 (2018-2019)
1766 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege
487 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege
546 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.