U bent hier

In de kijker

Conceptnota leegstandsbeheer

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. In Vlaanderen staan bijna 60.000 panden meer dan een jaar leeg. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in om deze leegstand, naar analogie met de regelgeving in Nederland, aan te pakken via organisaties die aan leegstandsbeheer doen. De conceptnota wil het Steunpunt Wonen laten onderzoeken welke mogelijkheden Vlaanderen hiertoe heeft. In het voorjaar hield de commissie hierover een hoorzitting. Leden van de meerderheid dienden in dit verband in het najaar ook een voorstel van resolutie in. Ze vragen daarin dat de Vlaamse Regering een onderzoek zou laten uitvoeren naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer. De leden van de commissie bespreken de documenten in samenhang en stemmen over het voorstel van resolutie.

Video

Agenda

van Sabine de Bethune aan minister Liesbeth Homans
441 (2018-2019)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
489 (2018-2019)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
515 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.