U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Hernieuwde EPB-werking: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Bij bouwen of verbouwen moeten woningen voldoen aan de normen van de EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat), maar er duiken op het terrein problemen op met onder andere lange doorlooptijden, niet-conforme standaarden en discussies over de handhaving. Daarom dienden leden van de N-VA-fractie een conceptnota in met daarin voorstellen om de pijnpunten aan te pakken. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Paul Van den Bossche van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), met Luc Peeters en Lore Stevens van het Vlaams Energieagentschap (VEA), met Ruben Baetens van 3E, met Kati Lamens van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), met Petra Proesmans van het Overlegplatform voor Energiedeskundigen (OVED), met Jean-Pierre Waeytens en Luc Dedeyne van de Bouwunie, en met Charlotte van de Water van Agoria.

Video

Verslag

1531 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie van de indieners (pdf)
1531 (2017-2018) nr. 3
820 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Andries Gryffroy, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Axel Ronse en Cathy Coudyser
1531 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - Paul Van den Bossche, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Luc Peeters, administrateur-generaal, en Lore Stevens, Vlaams Energieagentschap (VEA) - Ruben Baetens, 3E - Kati Lamens, voorzitter Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) - Petra Proesmans, voorzitter Overlegplatform voor Energiedeskundigen (OVED) - Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder, en Luc Dedeyne, Bouwunie - Charlotte van de Water, expert energie efficiëntie en klimaatbeleid Agoria
Regeling van de werkzaamheden

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.