U bent hier

In de kijker

Hulp aan gedetineerden

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Er bestaat een risico dat gevangenen tijdens hun detentieperiode radicaliseren. Daarom vragen twee leden van de sp.a-fractie in een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering meer mensen zou inzetten voor de psychologische begeleiding van gedetineerden. Ze vragen ook een systematische monitoring van de geestelijke gezondheid van gedetineerden. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit voorstel van resolutie.

Video

Verslag

van Lionel Bajart aan minister Hilde Crevits, minister Jo Vandeurzen, minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
520 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 4
164 (2019-2020) nr. 1
1635 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
484 (2018-2019)
van Lionel Bajart aan minister Hilde Crevits, minister Jo Vandeurzen, minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
520 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Tweede lezing (Regl. art. 75) (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voorzetting van de bespreking
van Yasmine Kherbache en Freya Van den Bossche
1635 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.