U bent hier

In de kijker

Preventie diabetes: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over de preventie en vroegdetectie van diabetes. Uit cijfers blijkt dat in België 35,8 procent van de personen die aan diabetes lijden, daar niet van op de hoogte zijn. Onbehandelde diabetes brengt vaak grote schade toe aan de organen en weefsels van de diabetespatiënt. Verwacht wordt dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren zal stijgen, net als de uitgaven voor diabetes op de gezondheidszorg. Daarom moet er volgens de indieners worden ingezet op een tijdige screening van personen met een verhoogd risico op diabetes. In deze conceptnota formuleren de indieners op Vlaams niveau concrete voorstellen voor nieuwe regelgeving. De leden van de commissie zetten de bespreking van de conceptnota voort.

Video

Verslag

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1
1638 (2017-2018) nr. 2
van Danielle Godderis-T'Jonck, Björn Anseeuw, Peter Wouters, Axel Ronse, Piet De Bruyn en Peter Persyn
1698 (2018-2019) nr. 1
1698 (2018-2019) nr. 2
1698 (2018-2019) nr. 3
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 4
1793 (2018-2019) nr. 2
1793 (2018-2019) nr. 1
1792 (2018-2019) nr. 1
1891 (2018-2019) nr. 1

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14.:10 uur

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
van Danielle Godderis-T'Jonck, Björn Anseeuw, Peter Wouters, Axel Ronse, Piet De Bruyn en Peter Persyn
1698 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Jan Bertels
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
442 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Jan Bertels en Björn Anseeuw
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(onder voorbehoud van verspreiding) Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 (2017-2018)
Verslaggevers
Koen Daniëls en Cindy Franssen
Bespreking en conclusie
19 (2017-2018)
Verslaggever
Bart Van Malderen
Bespreking en conclusie
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.