U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, graag kom ik nog even terug op een probleem dat ik al eerder aankaartte, namelijk dat van het permanent wonen waar dat niet mag, al te vaak in zones voor recreatie. De nieuwe bestuursploegen die aantreden begin januari 2019 hebben behoefte aan duidelijkheid in dit dossier.

– Tinne Rombouts treedt als voorzitter op.

Tijdens de bespreking in deze commissie op 12 juni gaf u mij gelijk, toen ik mijn beklag maakte dat er nog steeds geen nieuw draaiboek was opgemaakt in verband met procedures en handhaving van permanente bewoning op weekendverblijfsparken. U bevestigde wat u eigenlijk al in mei 2017 had gezegd, namelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw draaiboek moet komen, waarin zowel de nieuwste handhavingsinstrumenten worden opgenomen als een aantal federale instrumenten. Dat zou ook actief worden gecommuniceerd naar de gemeenten. U nam het engagement om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Mei 2017, juni 2018, en intussen zijn we december 2018. Het is dus hoog tijd dat u uitsluitsel geeft aan de nieuwe besturen zodat ze straks aan de slag kunnen met een voor hen bruikbaar draaiboek.

Minister, heeft uw administratie hier de voorbije maanden werk van gemaakt? Wat is het resultaat? Hebben ze daar geen werk van gemaakt? Hoe komt dat dan? Wat is de reden van deze nieuwe vertraging? Wanneer zal uw administratie klaar zijn met het nieuwe, uitgebreide draaiboek voor de lokale besturen? Hoe zult u communiceren met de gemeenten wanneer het draaiboek er is?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Vandaele, er is wel degelijk werk van gemaakt. De actualisering is eigenlijk volledig klaar. Men is dat nu aan het staven met praktische voorbeelden, heel concreet uit de praktijk gegrepen. Men heeft ons beloofd – we hebben speciaal nog eens contact opgenomen om dat te checken – dat eind deze week alles online beschikbaar zou zijn.

Er komen opleidingen. Onze diensten zullen onmiddellijk bij het aantreden van de volgende bestuursploegen per provincie infosessies organiseren. Op die manier zullen ze praktische tips geven en luisteren naar de concrete vragen die er zijn op het terrein.

Mijnheer Vandaele, zet het in uw agenda: komende vrijdag. Ik hoop dat het klopt dat het dan beschikbaar is.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, dat is een kort antwoord, maar als het klopt, volstaat dat natuurlijk. We dringen er al lang op aan. In vorige legislaturen heb ik daar ook wat ervaring mee opgedaan. Op een bepaald ogenblik was er een oplossing, met strijdig gebruik, boetes enzovoort. Zeker in de vakantieparken aan de kust werkte dat.

Maar dan is er ineens een algehele vaagheid gekomen, waardoor mensen zich nu weer aan de lopende band inschrijven waar ze eigenlijk niet mogen. Als u het hebt over concrete voorbeelden: in de laatste vijf, zes jaar zijn er weer heel wat bijgekomen om uw draaiboek mee te stofferen. Het zijn voorbeelden die eigenlijk weg waren, maar die nu weer op het terrein zichtbaar zijn geworden.

Minister, ik ben wel blij met uw antwoord, en ik ben ook benieuwd naar de inhoud van het draaiboek. Dank u wel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.