U bent hier

In de kijker

Verdrag Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: bespreking

België diende in 2017 een aanvraag in om lid te worden van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank. Met haar lidmaatschap van deze nieuwe internationale financiële instelling wil de overheid het respect voor de internationale standaarden inzake transparantie, milieu en sociale voorwaarden garanderen. Omdat zowel de federale overheid als de gemeenschappen en de gewesten op dit vlak bevoegd zijn, moet de Vlaamse overheid instemmen met het verdrag om de toetredingsprocedure af te ronden. In dit verband diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
367 (2018-2019)
1734 (2018-2019) nr. 2
1706 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1734 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Karim Van Overmeire
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

14:00 uur

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
367 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1706 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.