U bent hier

In de kijker

Verdrag Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: bespreking

België diende in 2017 een aanvraag in om lid te worden van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank. Met haar lidmaatschap van deze nieuwe internationale financiële instelling wil de overheid het respect voor de internationale standaarden inzake transparantie, milieu en sociale voorwaarden garanderen. Omdat zowel de federale overheid als de gemeenschappen en de gewesten op dit vlak bevoegd zijn, moet de Vlaamse overheid instemmen met het verdrag om de toetredingsprocedure af te ronden. In dit verband diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
367 (2018-2019)
1734 (2018-2019) nr. 2
1706 (2018-2019) nr. 2

Agenda

14:00 uur

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
367 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1706 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.