U bent hier

In de kijker

Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid op verschillende punten te wijzigen. Het gaat om onder andere een nieuw kader voor het beleid inzake Nederlands als tweede taal (NT2) en om wijzigingen in de bijzondere doelgroep van de woonwagenbewoners. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

15 (2018-2019) nr. 2-A
1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 14
1740 (2018-2019) nr. 2
1709 (2018-2019) nr. 3
Bijlage: Advies van de Gegevensbeschermingsauthoriteit (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Lorin Parys, Jan Bertels, An Christiaens, Lieve Maes, Steve Vandenberghe, Jan Durnez, Bert Moyaers, Herman Wynants, Bert Maertens, Joris Vandenbroucke, Manuela Van Werde, Bart Caron, Karim Van Overmeire, Tine Soens, Joris Poschet, Elke Van den Brandt, Johan Danen, Sofie Joosen, Cindy Franssen, Bart Van Malderen, Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Miranda Van Eetvelde, Kurt De Loor, Gwenny De Vroe, Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Rob Beenders, Peter Persyn en Piet De Bruyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Paul Cordy
van het Rekenhof
16 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en Jan Bertels
Bevoegdheid Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez, Steve Vandenberghe, Tine Soens, Karim Van Overmeire, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sofie Joosen, Bert Maertens, Joris Vandenbroucke, Cathy Coudyser, Kurt De Loor, Gwenny De Vroe, Lieve Maes, Sonja Claes, Rob Beenders en Jos Lantmeeters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 2 Voortzetting van de bespreking en stemming
1740 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting en afronding van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen en begrotingstabellen van het ontwerp van decreet algemene uitgavenbegroting 2019
van de Vlaamse Regering
1709 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Peter Wouters en An Moerenhout
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.