U bent hier

Video

Verslag

15 (2018-2019) nr. 2-A
1740 (2018-2019) nr. 2
1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 14
1709 (2018-2019) nr. 3
Bijlage: Advies van de Gegevensbeschermingsauthoriteit (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 2
Voortzetting van de bespreking en stemming
Voortzetting en afronding van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen en begrotingstabellen van het ontwerp van decreet algemene uitgavenbegroting 2019
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.