U bent hier

In de kijker

Fusiegemeenten: gevolgen voor Omgeving

Sinds het decreet van 24 juni 2016 kunnen gemeenten vrijwillig samenvoegen. Een vrijwillige samenvoeging van gemeenten kan gevolgen hebben voor verschillende aspecten binnen Omgeving, Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om pragmatische oplossingen mogelijk te maken voor de problemen inzake omgeving die kunnen ontstaan door de samenvoeging van gemeenten. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1675 (2017-2018) nr. 2

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.