U bent hier

In de kijker

Begroting 2019

Drie weken geleden begon de bespreking van de begroting 2019. Vandaag zetten de commissieleden deze werkzaamheden voort en vatten ze de bespreking aan van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 van minister-president Geert Bourgeois. Ze debatteren met hem onder meer over de Vlaamse overheidsinvesteringen: de hoogte ervan, hoe ze worden gemeten en het rapport alternatieve financiering. Ze bespreken en stemmen tot slot over een wijziging van de uitgaven die vergoed worden door het algemeen rampenfonds.

Video

Verslag

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
138 (2018-2019)
1746 (2018-2019) nr. 4
1746 (2018-2019) nr. 14
52 (2018-2019) nr. 2
1702 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
138 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
van Geert Bourgeois
1719 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Bespreking
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 3 Wijziging algemeen rampenfonds – uitsluiten teelt- of oogstschade Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
52 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.