U bent hier

Video

Verslag

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
138 (2018-2019)
1702 (2018-2019) nr. 2
1746 (2018-2019) nr. 4
1746 (2018-2019) nr. 14
52 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
Vraag om uitleg over de investeringsnorm
van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
138 (2018-2019)
Vraag om uitleg over dalende investeringen
Vraag om uitleg over de oprichting van een Vlaamse wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2019 van de Vlaamse Gemeenschap
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Meerjarenraming 2019-2024
Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen 30 november 2018
Ontwerp van decreet tot opheffing van artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.