U bent hier

In de kijker

Beperkingen voor beleidsondersteunend onderzoek

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) voert wetenschappelijk onderzoek uit over thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Daarnaast zorgt het SONO voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries. Er duiken volgens de interpellant echter problemen op in deze werking: rapporten worden soms pas lang na de oplevering ook vrijgegeven door de minister, de onderzoekers mogen pas na het fiat van de minister communiceren over de resultaten en ze mogen geen uitspraken doen over de beleidsimplicaties van hun onderzoek. De Groenfractie wil deze beperkingen opheffen om de vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek te garanderen. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover?

Video

Verslag

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
277 (2018-2019)
1747 (2018-2019) nr. 4
1747 (2018-2019) nr. 7
1747 (2018-2019) nr. 8
1747 (2018-2019) nr. 9

Agenda

van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
276 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
277 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.