U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Twee weken geleden begon de bespreking van de begroting 2019 wat de bevoegdheden van minister Liesbeth Homans betreft. Vandaag zetten de commissieleden de bespreking van de begroting voort en ze ronden de bespreking van de beleidsbrief Integratie en Inburgering 2018-2019 af. Ze bespreken eveneens de beleidsbrief Bestuurszaken 2018-2019.

Video

Verslag

1738 (2018-2019) nr. 2
1740 (2018-2019) nr. 2
1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 14

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Inburgering en Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur (afdeling 2) Voortzetting van de bespreking
1738 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting en afronding van de bespreking
1740 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.