U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Twee weken geleden begon de bespreking van de begroting 2019 wat de bevoegdheden van minister Liesbeth Homans betreft. Vandaag zetten de commissieleden de bespreking van de begroting voort en ze ronden de bespreking van de beleidsbrief Integratie en Inburgering 2018-2019 af. Ze bespreken eveneens de beleidsbrief Bestuurszaken 2018-2019.

Video

Verslag

1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 14
1738 (2018-2019) nr. 2
1740 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Inburgering en Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur (afdeling 2) Voortzetting van de bespreking
1738 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Voortzetting en afronding van de bespreking
1740 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.