U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Omdat de Vlaamse Regering de ambitie heeft om prioritair in te zetten op zon, wind en warmte, is wind een belangrijke duurzame energiebron. Windenergie levert een bijdrage aan de hernieuwbare energievoorziening in ons land en draagt bij tot de Europese en internationale doelstellingen.

In het energieplan van de minister wordt de ambitie voor hernieuwbare energie becijferd. Om dit te realiseren werd onder meer het windplan Windkracht 2020 uitgewerkt met als doel om meer en sneller windmolens in Vlaanderen te kunnen plaatsen. We kunnen dit alleen maar realiseren als de drempels worden weggehaald en er een versnelling hoger wordt geschakeld.

Meten is weten. Om de stand van zaken en de vooruitgang op te volgen is het dus  belangrijk dat de cijfers correct worden bijgehouden en gemonitord. De voorbije maanden heb ik vier schriftelijke vragen ingediend om de gegevens in kaart te brengen. In die schriftelijke vragen vroeg ik om per gemeente en over de verschillende jaren heen op te geven hoeveel vermogen er was geïnstalleerd. Maar ook per gemeente om te kijken hoeveel megawattuur er per windturbine werd geproduceerd en hoeveel groenestroomcertificaten (GSC’s) er werden uitgereikt.

Het antwoord was echter dat de gegevens alleen beschikbaar zijn op het Vlaamse niveau en dus bijvoorbeeld niet op het niveau van de provincie of de gemeenten, en dus ook niet over de verschillende jaren heen.

Wat is de reden waarom deze gegevens alleen beschikbaar zijn op het Vlaamse niveau? Hoe kunnen deze gegevens beter verzameld en gemonitord worden? Welke stappen zult u daarvoor ondernemen? Op welke manier worden deze cijfers ook meegenomen in de Stroomvoorspeller die dit najaar zal worden gelanceerd?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, zoals ik reeds heb aangegeven in mijn antwoord op uw schriftelijke vragen 265 en 320, moet u wel een onderscheid maken tussen de beschikbaarheid van data uit het verleden en nieuwe data. Zo heb ik u reeds de productiecijfers op gemeenteniveau over de windmolens op land in 2017 kunnen geven. Het klopt dat deze cijfers niet beschikbaar zijn voor eerdere jaren. U kunt er wel van uitgaan dat deze cijfers voor 2018 en ook in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Ik kan echter de cijfers van het verleden niet naar boven toveren als deze niet beschikbaar zijn. Ik kan veel, maar als er geen cijfers zijn, kan ik ze niet zelf beginnen te maken.

In het algemeen en specifiek in het kader van het windplan Windkracht 2020 hebben we intussen grote stappen voorwaarts gezet in het meten en delen van de cijfers rond de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Ik hecht zelf enorm veel belang aan het hebben van correcte data. Ik heb hier al een paar keer gezegd dat toen ik als minister van Energie begon, ik versteld stond over het gebrek aan concrete, tijdige en snelle data om mijn beleid op te baseren. Daarom zijn deze cijfers ook beschikbaar voor 2017 en later. Toen ik mijn intrek op het kabinet nam en om cijfers vroeg, kon ik niet geloven dat er geen bleken te zijn.

Voor windenergie in Vlaanderen hebben we op die manier vandaag wel maandelijks geüpdatete gegevens voor het aantal turbines en het opgesteld vermogen aan windturbines. Dit zowel op het Vlaamse niveau als op het gemeentelijke en het provinciale niveau, samen met een aantal afgeleide parameters zoals het geïnstalleerd vermogen per inwoner in de Vlaamse gemeenten.

Maar we gaan hierin nog een stap verder. Zo zal ik morgen, donderdag, de Stroomvoorspeller voorstellen. Ik vind het persoonlijk een zeer interessante tool. Dit is de tool waar ik naar vroeg bij de start van mij ministerschap en ik ben blij dat het gelukt is om deze verschillende data samen te brengen. Maar, mijnheer Gryffroy,  morgen weet u daar meer over. (Vragen van Andries Gryffroy)

Dat is om 14.30 uur in het Consciencegebouw, Lokaal 1C11, Albert II-laan 15. U bent van harte welkom.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik heb een bijkomende vraag. Er zijn toch vóór 2017 al GSC’s uitgedeeld? Die zijn toch gekoppeld aan een installatie? Degene die die heeft uitgedeeld, moet die gegevens toch hebben bewaard? Waar zijn die gegevens? Waar is dat cijfermateriaal dan?

Minister Tommelein heeft het woord.

Dat is een goede vraag.  U weet wie er verantwoordelijk was voor de uitreiking van de certificaten, mijnheer Gryffroy. Dat was niet degene die daar vandaag voor verantwoordelijk is. Ik denk dat u het best de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bevraagt over wat zij in het verleden met dat cijfermateriaal hebben gedaan en op welke manier zij dat naar boven kunnen halen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dan zullen we dat inderdaad op deze manier moeten proberen te achterhalen. Ik vind het belangrijk. Er zijn twee trends die je vanaf het verleden tot nu uit die cijfers moet halen.

Ten eerste: hoe zit het met de efficiëntie van de windmolens doorheen de jaren. Ten tweede: zijn er verschillen tussen windparken in het oosten en het westen van het land. Het gaat dus over de windcorrectiecoëfficiënten. Maar je kunt dat momenteel niet hard maken zolang je dat historische cijfer niet hebt en ook de huidige cijfers daarmee niet kunt vergelijken. Ik zal dat dan inderdaad opvragen bij de duistere krachten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.