U bent hier

In de kijker

Energiearmoede: verslag Rekenhof

Bij energiearmoede wordt in het algemeen verwezen naar de moeilijkheden die iemand ondervindt om zich in de eigen woonst te voorzien van de benodigde energie voor de basisbehoeften. Het Energiedecreet van 2009 en het Energiebesluit van 2010 bevatten een aantal beleidsinstrumenten om energiearmoede te bestrijden. Het Rekenhof onderzocht of die beleidsinstrumenten voldoende bijdragen aan het grondwettelijke recht op een menswaardig leven. De leden van de commissie bespreken dit rapport met een vertegenwoordiging van het Rekenhof en met minister Bart Tommelein.

Video

Verslag

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
225 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
311 (2018-2019)
37 (2018-2019) nr. 2
Bijlage: Presentatie van het Rekenhof (pdf)

Agenda

van het Rekenhof
37 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Bespreking met: -Steven Bernagie en Daphne Vanrysselberghe, eerste-auditeur-revisor en Eerste auditeur van het Rekenhof - Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

10:00 uur

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
203 (2018-2019)
van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
225 (2018-2019)
van Robrecht Bothuyne aan minister Bart Tommelein
278 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
309 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
311 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.