U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, Statbel, de nationale dienst voor de statistiek, publiceert maandelijks cijfers over het aantal bouwvergunningen. Dat is belangrijk, niet louter omwille van de statistiek, maar vooral ook als economische indicator. De cijfers zeggen iets over de investeringen van gezinnen en bedrijven en de economische groei. Bovendien is die informatie een goede parameter voor vastgoedfirma's en de bouwsector om het aanbod in te schatten.

Uit een recent artikel in De Tijd blijkt dat die informatie al zeventien maanden niet meer wordt geüpdatet doordat de communicatie tussen het departement Omgeving en Statbel mank loopt door IT-problemen.

Minister, wat is de precieze oorzaak van het feit dat sinds mei 2017 geen informatie meer beschikbaar zou zijn over het aantal bouwvergunningen op gemeentelijk niveau? Hebt u al stappen gezet om dat probleem te verhelpen? Welke partners zijn hierbij betrokken? Wat is de eventuele kost van die aanpassingen? Welke maatregelen gaat u verder ondernemen? Welke garanties kunt u geven voor een duurzame oplossing?

Minister Schauvliege heeft het woord.

De digitale gegevens uit het omgevingsloket moeten worden verwerkt door Statbel om de nodige statistieken te genereren. Aangezien er geen bouwvergunningen meer worden verstrekt maar omgevingsvergunningen, zijn er inderdaad problemen met het overzetten van de informatie. Dat heeft een impact op de structuur van de data.

Een concreet voorbeeld hiervan zijn de projecten gelegen in meerdere gemeenten. Waar dit voorheen, bij stedenbouwkundige vergunningen, resulteerde in een vergunning voor elk van de betrokken gemeenten, worden deze projecten sinds de omgevingsvergunning behandeld door de provincie of, indien het project zich uitstrekt over meerdere provincies, door de Vlaamse overheid. Dit heeft dus een directe impact op het aantal vergunningen en op de informatie die digitaal moet worden doorgegeven.

Voorheen werden de data door Statbel zelf in haar toepassing ingevoerd op basis van de analoge statistische formulieren, maar nu moet er ook een conversie gebeuren van de aangeleverde data. Ook de terminologie moet worden aangepast.

Al van in 2014 wordt is er regelmatig overleg tussen mijn administratie en Statbel. De bijkomende mogelijkheden die de digitale informatie-uitwisseling biedt, willen we maximaal benutten. Daarbij werd aan Statbel de mogelijkheid geboden om via de webdiensten alle data die ze nuttig achten voor statistische verwerking ter beschikking te krijgen zodat ze er meer mee kunnen doen. De basisdata, zoals het aantal omgevingsvergunningen of het aantal digitale stedenbouwkundige vergunningen, zouden in principe beschikbaar moeten zijn aangezien we zelf ook op basis van dezelfde data een basismonitoring voeren.

In december 2017 was afgesproken met Statbel dat ze op termijn structureel de bestaande webdiensten zouden gebruiken om hun bestaande statistieken te voeden en bijkomende statistische verwerking uit te voeren. In principe zijn die webdiensten sinds begin 2018 beschikbaar.

Sinds deze zomer wordt het gebruik van de webdiensten door Statbel getest en zijn ze de ontwikkelingen aan het uitvoeren om op die manier de data rechtstreeks op te vragen. Bij de ontwikkeling en het testen van de webdiensten levert de dienstleverancier van de Vlaamse overheid die het omgevingsloket heeft ontwikkeld ondersteuning aan de ambtenaren van het departement Omgeving. Ongeveer wekelijks zijn er contacten tussen mijn administratie en Statbel.

Tegelijkertijd heeft Statbel een ad-hocwerkgroep opgericht om bijkomende statistische informatie te kunnen verwerken. De kost voor de Vlaamse overheid is beperkt tot de inzet voor het aanleveren en bijsturen van de dataextracties door het departement en de ondersteuningsinzet van onze dienstleverancier.

Gelet op de genomen stappen, de actieve ondersteuning en de inzet van Statbel om de digitale data op te halen, heb ik er alle vertrouwen in dat er vrij snel en op een duurzame manier statistische data beschikbaar kunnen worden gesteld.

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, het is goed dat u erop vertrouwt dat er een oplossing komt. We moeten zeker nog veel meer inzetten op het digitaal omgevingsloket en de vergunningenregisters. Het gaat niet enkel over de statistieken, maar ook over het feit dat mensen altijd digitaal toegang moeten hebben tijdens openbare onderzoeken, en dat dat stabiel en performant verloopt.

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Het is opmerkelijk dat er, op het moment dat we overstappen naar het digitale omgevingsloket, niet aan wordt gedacht om tijdig alle nuttige statistische gegevens ter beschikking te stellen van derden, terwijl dat toch zeer noodzakelijk is, zeker voor iedereen die op de bouwmarkt of de woningmarkt actief is en graag wil weten hoe alles daar evolueert. Daarom is het echt noodzakelijk dat het departement Omgeving heel snel werk maakt van het ter beschikking stellen van alle statistische gegevens voor derden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.