U bent hier

Video

Verslag

Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verkavelingsplicht en de gevolgen voor de eenlotsverkavelingen
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
302 (2018-2019)
1655 (2017-2018) nr. 3
1751 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Vraag om uitleg over het ontbreken van statistische informatie over het aantal bouwvergunningen
Vraag om uitleg over een geïntegreerd assetmanagement van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur
Vraag om uitleg over de noodzakelijke extra investeringen in het Vlaamse rioleringsstelsel
van Grete Remen aan minister Joke Schauvliege
224 (2018-2019)
Vraag om uitleg over de voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen
Vraag om uitleg over de bevoegdheidsverdeling voor de uitvoering van de Europese richtlijn rond omgevingslawaai
Vraag om uitleg over het advies van het Vlaamse Gewest naar aanleiding van het ontwerp ruimtelijk ontwikkelingsplan van het Waalse Gewest
Vraag om uitleg over de eventuele bijsturing van de MER-richtlijn (milieueffectrapport)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
270 (2018-2019)
Vraag om uitleg over de nachtvluchten rond Zaventem
Vraag om uitleg over toegankelijkheidsnormen in stedenbouwkundige verordeningen
Vraag om uitleg over de RUP-adviestoets (ruimtelijk uitvoeringsplan)
Vraag om uitleg over eventuele risico's met betrekking tot de import van afvalstoffen als grondstof
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
302 (2018-2019)
Vraag om uitleg over het Jachtfonds
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
van de Vlaamse Regering
1751 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden uitgenodigd de bespreking bij te wonen

Verzoekschrift over een stedenbouwkundige vergunning voor schoorstenen op bijgebouwen
Verzoekschrift over een voorstel van decreet voor verduurzaming van het groenbeleid en instandhouding van habitats voor (wilde) bijen en andere nuttige insecten
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.