U bent hier

In de kijker

Jeugddelinquentierecht: bespreking

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittingen met experts uit de sector. Vandaag zetten ze de bespreking van het ontwerp van decreet voort.

Video

Verslag

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
109 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
211 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
1670 (2017-2018) nr. 6
1670 (2017-2018) nr. 7
1670 (2017-2018) nr. 11
Overzichtnota bevoegdheid Brussel (pdf)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
109 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
211 (2018-2019)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
264 (2018-2019)
van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
284 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.