U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Vandaag beginnen de commissieleden de bespreking van de begroting 2019 inzake de bevoegdheid Gelijke Kansen en de bespreking van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2018-2019 van minister Liesbeth Homans. Daarna volgt de stemming over de onderdelen uit de uitgavenbegroting waarvoor de commissie bevoegd is.

Video

Verslag

1743 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
16 (2018-2019) nr. 1
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
1743 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen en begrotingstabellen van het ontwerp van decreet algemene uitgavenbegroting 2019

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.